Technik rachunkowości, symbol zawodu 431103

Technik ekonomista, symbol zawodu 331403

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o z

Egzamin z przyrody w sesji dodatkowej można zdać  20.02.2020 o godzinie 15.00 w sali 12.

Słuchacze ,którzy nie  przystąpili do egzaminów w sesji  głównej mogą przystąpić do nich w czasie zajęć , po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem , podczas zjazdów : 14-15.02.20120 i

Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego V sem.-3LOD 2019/2020

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source