Ślubowanie klasy z innowacją wojskową

Treść: 

Minęły trzy lata, odkąd po raz pierwszy w naszej szkole uczniowie klasy z innowacją wojskową ślubowali na sztandar szkoły. Tym razem grupa młodzieży z klasy II Tli, ubrana w mundury wojskowe, dnia 11 stycznia z dumą przystąpiła do ceremonii ślubowania. Tej podniosłej uroczystości bacznie przyglądała się zgromadzona społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. W tym ważnym dla szkoły wydarzeniu towarzyszyli nam: burmistrz Kożuchowa pan Paweł Jagasek,  dyrektorzy  kożuchowskich szkół podstawowych - pani Katarzyna Gaczyńska (SP2), pani Urszula Wilk (SP1), przedstawiciele patronackiego 11 batalionu remontowego z Żagania - ppor. Karol Piwowarczyk, mł. chor. Jarosław Szymczak, mł. chor. Marek Mazur oraz reprezentant Rady rodziców w osobie pani Joanny Stec. Powagi całej uroczystości nadały delegacje ze sztandarami przybyłych na nią kożuchowskich placówek oświatowych.

Uczestników ślubowania przywitała dyrektor szkoły pani Irena Szwarc. Słów uznania i otuchy nie zabrakło również ze strony burmistrza pana Pawła Jagaska. Jako ostatni głos zabrał chor. Jarosław Szymczak, który przekazał naszym kadetom serdeczne pozdrowienia od dowódcy 11 brem ppłk Ireneusza Maślanki wraz z życzeniami pomyślności, wielu sukcesów edukacyjnych, satysfakcji
z przystąpienia do innowacji wojskowej oraz dalszej owocnej współpracy. Piękny i wzruszający był sam moment przystąpienia uczniów do śubowania. Nad całością uroczystości oraz jej regulaminowym przebiegiem czuwał pan Mirosław Lewandowski, który przez ostatnie tygodnie przygotowywał młodzież  do tegoż wydarzenia. W grupie uczniów, którzy przystąpili do ślubowania i którym nadany został stopień kadeta znaleźli się: Bartosz Bałazy, Jakub Bylewski, Damian Cebulski, Aleksandra Czubińska, Patryk Grabarczyk, Łukasz Koterba, Klaudia Marduła, Kacper Niedźwiedź, Konrad Nowak, Weronika Pawłowicz, Dawid Podlak, Michał Repuła, Sandra Salwierak, Wojciech Wojdat, Kewin Ziubiński oraz Szymon Zygmunt. Do stopnia starszego kadeta wytypowani zostali: Marlena Wójcik oraz Paweł Zalopany.

W tej części uroczystości, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły, miały miejsce także pozostałe nominacje w korpusie kadetów starszego rocznika. I tak, do stopnia starszego kadeta wytypowane zostały kandydatury następujących uczniów: Łukasza Jasińskiego, Eweliny Makowskiej, Krystiana Michalaka, Barbary Molendy, Daniela Sasina, Konrada Paszko. Do stopnia kadeta sztabowego nominowany został Dominik Kulwas. Tytuł honorowego kadeta PRIMUS INTER PARES, który dodatkowo powinien odznaczać  się wysokimi wynikami w nauce, szczególnymi osiągnięciami sportowymi i godną postawą uczniowską, w tym roku otrzymali Ewelina Makowska oraz Dominik Kulwas. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!!!

Po części oficjalnej, dla zaproszonych gości oraz zaprzysiężonych kadetów przygotowany został montaż słowno - muzyczny, którego mottem przewodnim była miłość do ojczyzny, patriotyzm, bohaterswo i poświęcenie dla kraju ojczystego. W tej części uroczystości wystąpiły uczennice: Sandra Salwierak, Aleksandra Czubińska, Klaudia Marduła, Klaudia Mędluk, Aleksandra Kostrzewa oraz Monika Walczak, które do występu artystycznego przygotowywały się pod opieką pani Anny Dziuda - Smak. Na zakończenie imprezy uczniowie klasy II TLi Kewin Ziubiński oraz Michał Repuła zaprezentowali pokaz umiejętności z zakresu sztuki walki karate kyokushin.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej nowo zaprzysiężonych kadetów oraz przybyłych gości, organizatorzy ślubowania zaprosili na smaczny poczęstunek. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie przedsięwzięcia dołożyły wszelkich starań, aby tegoroczne wydarzenie, jakim było ślubowanie klasy z innowacją wojskową, na długo zapadło w pamięci wszystkich uczestników.

Serdeczne podziękowania należą się zaangażowanym w imprezę nauczycielom i pracownikom szkoły, a także przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili to istotne dla naszej szkoły wydarzenie.

 

Ślubowanie klasy 2 TLI z innowacją wojskową
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source