Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Treść: 

Dnia 27 września w kożuchowskiej Piątce miała miejsce podniosła uroczystość ślubowania uczniów klasy I Technikum logistyczno – informatycznego oraz klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. Gospodarze imprezy, uczniowie klasy II TL oraz klasy II Az pod opieką wychowawców pani Małgorzaty Antosik oraz pani Ireny Juszkiewicz przygotowali część oficjalną, jak również miłą niespodziankę dla pierwszoklasistów. Nad ceremoniałem ślubowania, w tym nad przygotowaniem młodzieży do przysięgi na sztandar pieczę sprawował zgodnie z wieloletnią tradycją pan Mirosław Lewandowski. Przed przystąpieniem do ślubowania głos zabrała dyrektor szkoły pani Irena Szwarc, która powitała serdecznie w szeregach społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych, jak i zgromadzonych na uroczystości gości. W słowach wypowiedzianych do pierwszoklasistów nie zabrakło wsparcia i nadziei na dobrą współpracę, życzeń sukcesów szkolnych na nadchodzące lata, jak również zapewnień  dotyczących troski i dbałości o dobro nowo przybyłych uczniów. W części oficjalnej prowadzonej przez Liwię Foterek i Natalię Czubińską ceremoniał ślubowania poprzedziło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu.

 
 
 
 

 

 

Gospodarze uroczystości przygotowali dla swoich młodszych kolegów pamiątkowe tabla, które wręczyli wychowawcom klas pani Agnieszce Jacków – Dąbrowskiej oraz panu Marcinowi Wojciechowskiemu. Wspólne pamiątkowe zdjęcie uwieńczyło pierwszą, oficjalną część imprezy. Na zakończenie ponownie głos zabrała dyrektor szkoły pani Irena Szwarc, która wręczyła dyplomy dla stypendystów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe. Do grona tegorocznych stypendystów wstąpili: Liwia Foterek, Adrian Górski, Aleksandra Kostrzewa, Karolina Książek, Ewelina Makowska, Sandra Puchniak, Wiktoria Adam, Norbert Bogucki, Natalia Chaberek, Milena Ficner, Michał Meger, Klaudia Mędluk, Karolina Ludwiniak, Patrycja Piechowiak, Agnieszka Bekus, Natalia Bzdel, Yessica Foterek, Paulina Gołuch, Maria Żarowska, Barbara Kuberska, Patryk Krochmal.

Po zakończeniu części uroczystej uczniowie klas pierwszych zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przygotowany przez starszych kolegów z klasy II TL oraz II Az.

Dnia 27 września odbyła się uroczystość ślubowania na sztandar