Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Treść: 

Drodzy Uczniowie klas pierwszych!

Tegoroczna uroczystość ślubowania zorganizowana zostanie dnia 2 października (piątek) w dwóch częściach:

Oficjalnej, która odbędzie się w hali sportowej szkoły, podczas której złożycie uroczystą przysięgę na sztandar szkoły;

Integracyjnej, która zaplanowana została na terenie MOSiR Kożuchów (stadion miejski), podczas której będziecie mieli okazję wziąć udział w konkurencjach sportowo – rozrywkowych.

Harmonogram dnia przedstawia się następująco:

8.00 – przybycie uczniów klas pierwszych do szkoły, spotkanie w klasach z wychowawcami, sprawdzenie obecności;

8.15 – rozpoczęcie części oficjalnej ślubowania;

8.30 – przejście młodzieży wraz z wychowawcami klas na stadion miejski w Kożuchowie;

9.00 – część sportowo – rekreacyjno – integracyjna:

gry i zabawy zespołowe, konkurencje sportowe;

poczęstunek.

W tym dniu nie odbędą się zajęcia edukacyjne. Obecność na ślubowaniu obowiązkowa!

W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych część rekreacyjna z udziałem klas pierwszych zostanie przeniesiona na inny termin. 

Dyrekcja szkoły

Organizatorzy ślubowania

 

Organizacja dnia 2 października
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source