ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Treść: 

Odbiór świadectw dojrzałości od dnia 04-07-2019 roku od godziny 12.00.

Odbiór świadectw dojrzałości
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source