02 listopada 2017 roku

Treść: 

Dzień 02 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source