02 listopada 2017 roku

Treść: 

Dzień 02 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych