Ars, czyli jak dbać o miłość?

Treść: 

Dnia 4 marca gościliśmy w szkole panią Magdalenę Karpińską, pracownika nowosolskiego Sanepidu. Dla klas pierwszych branżowej szkoły przygotowana została prelekcja pod hasłem „Zagrożenia zdrowotne dla młodzieży wynikające z zażywania środków psychoaktywnych”.  W ramach realizowanego od kilku lat przez naszą szkołę ogólnopolskiego programu „Ars – czyli jak dbać o miłość?”, prowadząca zajęcia przygotowała informacje na temat środków psychoaktywnych mających niebagatelne znaczenie dla zdrowia i życia młodych ludzi, a w konsekwencji na ważne wartości w życiu każdego człowieka, czyli MIŁOŚĆ I RODZINĘ. W ujęciu twórców programu kontakt młodego człowieka z używkami może w znaczącym stopniu wpłynąć na jakość tworzonych przez niego związków, a tym samym na macierzyństwo i ojcostwo, z którymi w przyszłości przyjdzie mu się zmierzyć. Celem programu, o którym mowa jest ograniczenie zgubnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młode pokolenie, wchodzące w dorosłość. 

Do pomocy w realizację programu włączyli się pracownicy Sanepidu
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source