Dla zainteresowanych innowacją wojskową zorganizowano ciekawe spotkanie

Treść: 

Dnia 25 października gościliśmy w szkole przedstawiciela patronackiego 11 batalionu remontowego z Żagania mł. chor. Jarosława Szymczaka.  Spotkanie, o którym mowa, jest jednym z wielu działań wpisanych w plan współpracy szkoły z zaprzyjaźnioną jednostką wojskową. W prelekcji z udziałem zaproszonego żołnierza zawodowego uczestniczyli, oprócz młodzieży, członkowie szkolnego zespołu ds. innowacji wojskowej pan Marcin Wojciechowski oraz pan Mirosław Lewandowski. Tytułem wstępu poinformowali oni uczniów z klasy I TL oraz II TLi o zasadach funkcjonowania innowacji wojskowej w naszej placówce. Dla zgromadzonych uczniów spotkanie było także elementem edukacji wojskowej i patriotycznej. Ponadto służyło zachęceniu młodych ludzi do wstąpienia w szeregi grup mundurowych, tworzonych w klasach oraz przybliżeniu specyfiki pracy w charakterze żołnierza zawodowego, o czym w sposób ciekawy i przystępny opowiedział mł. chor. Jarosław Szymczak. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in.: działania planowane w ramach obopólnej współpracy szkoły z jednostką wojskową, służba przygotowawcza i zawodowa służba wojskowa oraz korzyści jakie niesie za sobą praca w wojsku, rola i pozycja żołnierza polskiego w misjach stabilizacyjnych. Młodzież z uwagą słuchała wykładu i z zainteresowaniem przyglądała się prezentacji multimedialnej. Zgromadzeni uczniowie poinformowani zostali, iż tematyka udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych poza granicami kraju zostanie obszerniej omówiona podczas planowanego w późniejszym terminie spotkania z przedstawicielami patronackiego 11 brem z Żagania.

Świat dorosłych wie, że młode pokolenie wychowane w duchu patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury polskiej kształtuje w sobie postawę odwagi, honoru i szacunku do drugiego człowieka. Temu służą tego typu przedsięwzięcia, które nie tylko wpisane są w ceremoniał szkoły, ale także nadal cieszą się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.  

Z wizytą u naszych uczniów gościł mł. chor. Jarosław Szymczak
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source