Dzień Otwarty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Treść: 

Dnia 5 kwietnia uczniowie klasy maturalnej gościli w Lubuskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kożuchowie, w ramach organizowanego przez tę instytucję Dnia Otwartego. Młodzież wizytująca kożuchowski oddział ARiMR spotkała się z serdecznym przyjęciem pracujących tam specjalistów. Gospodarze obiektu w sposób szczegółowy i przystępny opowiedzieli o swojej pracy, kompetencjach instytucji oraz jej przeznaczeniu. Maturzyści dowiedzieli się o historii powstania  i 24 letniej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która powołana została do wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Od prowadzących spotkanie uczniowie dowiedzieli się o strukturze organizacyjnej agencji oraz adresatach i formach wsparcia finansowego oferowanego przez tę instytucję. Działalność ARiMR to nie tylko inwestycje w rolnictwie i poprawa infrastruktury wiejskiej, lecz także wsparcie oświaty i doradztwa rolniczego. Młodzież przy okazji wizyty odwiedziła wszystkie działy agencji, uczestnicząc w rozmowach z ich pracownikami, zadając pytania na interesujące je zagadnienia związane z szeroko pojmowaną dziedziną gospodarki, jaką jest niezaprzeczalnie rolnictwo. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się wśród uczniów tematyka związana z dofinansowaniem do działalności rolniczej, a także kwestia możliwości zatrudnienia się w instytucji oraz kryteriów, jakie spełnić musi młody człowiek, ubiegający się o pracę.

Uczniowie naszej szkoły gościli w tutejszym oddziale ARiMR
Tagi: