Dzień Przedsiębiorczości w firmie ROL-PEX

Treść: 

 

Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest włączenie środowiska lokalnych przedsiębiorców w edukowanie młodzieży, jak również przybliżenie młodym ludziom reguł, którymi rządzi się współczesny rynek pracy. Dla uczestników przedsięwzięcia, to niepowtarzalna szansa na lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia pracy zarobkowej. Poprzez udział w tym ogólnopolskim projekcie uczniowie mają sposobność:

odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,

zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Z okazji Dnia Przedsiębiorczości atrakcyjnym wydarzeniem zorganizowanym dla młodzieży była wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „ROL-PEX” w Nowej Soli. Uczestniczyły w niej uczennice: Aleksandra Czubińska, Klaudia Marduła, Weronika Pawłowicz oraz Dagmara Godecka. Dziewczęta aktywnie włączyły się w życie codzienne przedsiębiorstwa, przygotowały sobie szereg interesujących je pytań oscylujących wokół zagadnień związanych ze specyfiką funkcjonowania zakładu. Podczas wizyty uczestniczki zostały zaangażowane do wykonywania prostych zadań praktycznych, bliżej poznały pracodawców oraz personel pracowniczy. Spotkanie w firmie ROL – PEX było okazją do zweryfikowaniawyobrażeń młodzieży na temat pracy zarobkowej w branży logistycznej, pozyskania cennych informacji dotyczących wymaganych kwalifikacji do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach.

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom wyjazdu pani Małgorzacie Antosik oraz panu Mirosławowi Lewandowskiemu.

Wizyta studyjna to kolejne działanie w ramach Dnia Przedsiębiorczości
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source