Obrazek użytkownika mlewandowski

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI EGZAMINACYJNEJ CZERWIEC - LIPIEC 2018

Treść: 

 CZĘŚĆ PISEMNA

19.06. 2018r.  godzina 10.00   sala 25 (sala sportowa)  dla kwalifikacji; A.30, E.12, R.3, A.18, M.18, T.6   czas trwania egzaminu 60 minut

                        godzina 12.00   sala 25 (sala sportowa)  dla kwalifikacji; A.31, E.13, A.29    czas trwania egzaminu 60 minut

UWAGA!!! Zdający zobowiązani są zgłosić się w miejscu zdawania egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem.

                 Na salę egzaminacyją nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzamin mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, długopis z czarnym wkładem, oraz zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE kalkulator prosty. Dopuszcza się posiadanie małej butelki wody.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26.06.2018r.  godzina 9.00  sala 25 (sala sportowa)  dla kwalifikacji; A.31, A.28  czas trwania egzaminu 120 minut

                       godzina 13.00  sala 25 (sala sportowa)  dla kwalifikacji A.29   czas trwania egzaminu 120 minut

                       godzina 16.00  sala 25 (sala sportowa) dla kwalifikacji A.30   czas trwania egzaminu 120 minut

02.07. 2018r  godzina 12.00 ( II zmiana)  dla kwalifikacji E.13 - 4 osoby , sala 18a  czas trwania egzaminu 150 minut

                       godzina 16.00 ( III zmiana)  dla kwalifikacji E.13 - 4 osoby, sala 18a  czas trwania egzaminu 150 minut

 

UWAGA!!! Zdający zobowiązani są zgłosić się w miejscu zdawania egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem.czerwiec

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na egzamin mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, długopis z czarnym wkładem, oraz zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE dla kwalifikacji A.28, A.29, A.30, A.31 zdający mogą posiadać kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę i temperówkę. Dopuszcza się posiadanie małej butelki wody.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018