Finał I Szkolnego Turnieju Logistycznego

Treść: 

W czwartek 25 stycznia nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych zorganizowali I Szkolny Turniej Logistyczny, odbywający się pod hasłem „Organizacja transportu”. W tegorocznej pierwszej edycji zmagań logistycznych udział wzięło 20 uczniów technikum, zasilających szeregi pięciu drużyn. Konkurs wiedzy i umiejętności logistycznych zgodnie z pierwotnym założeniem miał charakter rozgrywek zespołowych. Składał się z trzech etapów:

Etap I polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu tematycznego konkursu;

Etap II miał charakter praktyczny i polegał na wykonaniu dwóch zadań. W zadaniu A uczestnicy dokonywali formowania ładunku, natomiast w zadaniu B mieli polecenie opracować harmonogram czasu pracy kierowcy;

Etap III turnieju przebiegał zgodnie z ideą „transport na wesoło”, w trakcie którego młodzież miała za zadanie dokonać identyfikacji potrzeb transportowych społeczności szkolnej/lokalnej i zaproponować ciekawy sposób ich zaspokojenia.

Suma punktów zdobytych we wszystkich częściach turnieju zadecydowała o przyznanych drużynom miejscach. I tak, w efekcie potyczek logistycznych najlepszą z drużyn okazał się zespół uczniów z kasy IV Ts w składzie: Julia Adamowska, Emilia Wajman, Bartosz Witkowski oraz Grzegorz Sulikowski. Drugie miejsce zajęła drużyna żeńska z klasy III TLi, reprezentowana przez: Natalię Chaberek, Darię Godecką, Klaudię Mędluk oraz Paulinę Paszkiewicz. Miejsce trzecie przypadło zespołowi z klasy II TL: Sandra Puchniak, Dominik Latacki, Konrad Paszko, Krystian Michalak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy, umiejętności,  pomysłowości oraz determinacji. Organizatorzy turnieju pragną także złożyć powinszowania na ręce żeńskiej części drużyny z klasy I TLi, która pomimo uplasowania się na IV miejscu, wykazała się solidnym przygotowaniem do konkursu. Mowa tu o: Weronice Pawłowicz, Aleksandrze Czubińskiej, Klaudii Marduła oraz Marlenie Wójcik.

Za organizację turnieju, w tym za przygotowanie poszczególnych jego etapów odpowiedzialne były panie: Joanna Dudek oraz Małgorzata Antosik.        

 

W potyczkach logistycznych udział wzięło 5 drużyn uczniowskich