Informacja dla Rodziców

Treść: 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021:

15 czerwca – 10 lipca:

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 czerwca – 7 lipca:

sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych,

próby sprawności  fizycznej

26 czerwca – 10 lipca:

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia:

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia:

podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 – 18 sierpnia:

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia:

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source