Innowacja wojskowa w Piątce

Treść: 

Informujemy, iż kandydaci podejmujący od września naukę w klasie pierwszej technikum, zainteresowani przystąpieniem do innowacji wojskowej, proszeni są o złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w innowacji w terminie 26.06 – 10.08 w sekretariacie szkoły. Pierwsze zebranie organizacyjno – informacyjne poświęcone tematyce innowacji wojskowej odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. Dokładny termin spotkania podany zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku. 

Zapraszamy zespół ds. innowacji wojskowej

Kandydatów klas pierwszych technikum informujemy ...
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source