Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Treść: 

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim jest skierowany do wszystkich szkół, które są realizatorami programu „Ars, czyli jak dbać o miłość?”. Nasza szkoła do takich należy, stąd apel do uczniów, aby dołączyli do III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”. Celem priorytetowym konkursu jest promocja działań prozdrowotnych oraz szeroko rozumiana edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień. Tegoroczne zadanie konkursowe polegać będzie na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce oscylującej wokół uzależnień (alkohol, tytoń, środki psychoaktywne). Prace konkursowe należy nadsyłać do Powiatowej Stacji Sanepidarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym Regulamin i załączniki dostępne są u pedagoga szkolnego.

Zapraszam i zachęcam do udziału.   

Zachęcamy do udziału w III edycji konkursu
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source