Konsultacje dla maturzystów

Treść: 

Informujemy, iż dla tegorocznych maturzystów adresujemy wsparcie w postaci konsultacji z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia/wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowy terminarz konsultacji zamieszczony został przez dyrektora szkoły w zakładce OGŁOSZENIA. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią informacji oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy klasy. Z uwagi na pandemię jest to wymóg konieczny do zaplanowania spotkań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń.

Wsparcie dla absolwentów przystępujących do tegorocznej matury
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source