Konsultacje przedmiotowe

Treść: 

Drodzy Uczniowie

Poniżej przedstawiamy terminarz konsultacji przedmiotowych zaproponowanych przez nauczycieli:

p. Jakub Rotarski (wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo)

Konsultacje stacjonarne w terminach:  29.12.2020r., 05.01.2021r., 12.01.2021r.; sala nr 105

godzina 10:00 – 11:00 klasa III TL                                                                                                 

godzina 11:00 – 12:00 klasa III Br                                                                                          

godzina 12:00 – 13:00 klasa IV TLi                                                                                                 

godzina 13:00 – 14:00 klasa II TLi_G

Z uwagi na wymogi reżimu sanitarnego uczniowie proszeni są o potwierdzenie swojego udziału w konsultacjach za pośrednictwem dziennika Librus. Konsultacje adresowane są dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

p. Jadwiga Ślefarska (przedmioty zawodowe logistyczne)

W uzgodnieniu z klasami konsultacje odbędą się stacjonarnie w szkole (sala 13) w dniu 30.12.2020r. według harmonogramu:
godzina 8:00 – klasa III TL
godzina 9:00 – klasy: II TLi_G; II TLi _P
godzina 10:00 – klasy I TLi; I TL

p. Irena Juszkiewicz (wychowanie fizyczne)

Konsultacje w dniach: 04.01.2021r., 11.01.2021r., godzina 9.00, sala gimnastyczna.

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska (język polski, plastyka)
Konsultacje stacjonarne dnia 29.12.2020r., godzina 8.30 – 10.00, sala 12.                                     

Adresaci: klasa I TLi (język polski, plastyka); I TL (plastyka); klasa II BG BS (język polski).

p. Joanna Dudek (przedmioty zawodowe logistyczne)

Konsultacje online dnia 30.12.2020r., według harmonogramu:
godzina 10:00 – 10:45 klasa I TL
godzina 10:45 – 11:30 klasa I TLi
godzina 11:30 – 12:15 klasa II TLi_P
godzina 12:15 – 13:00 klasa II TLi_G
godzina 13:00 – 13:45 klasa III TL
godzina 13:45 – 14:30 klasa IV TLi (oraz dodatkowo po informacji przesłanej przez ucznia/ów za pośrednictwem dziennika Librus 4-8 stycznia 2021 r.)
link do konsultacji:
Link do Meet
https://liblink.pl/NG1u07jm1S

p. Marcin Szrama (język niemiecki)
Konsultacje online dnia 28.12.2020r. o godz. 9.00 dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Librusa.
Link do meet nauczyciel prześle wiadomością zwrotną w dniu konsultacji.

p. Małgorzata Antosik (przedmioty zawodowe logistyczne, podstawy przedsiębiorczości)

Konsultacje online w terminie 04.01 – 15.01.2021r. Osoby chętne do udziału zobowiązane są w terminie do 30.12.2020r. zgłosić nauczycielowi za pośrednictwem dziennika Librus zamiar uczestniczenia w konsultacjach.
Link do Meet
https://liblink.pl/kjvncXYNja

p. Aneta Łozińska (język angielski, język angielski zawodowy)

Konsultacje online dla chętnych uczniów Technikum dnia 04.01.2021r., godzina 17.30 (termin zgłoszenia uczestnictwa Librusem do 03.01.2021r.).
Konsultacje online dla tegorocznych maturzystów dnia 07.01.2021r., godzina 10.00 (termin zgłoszenia uczestnictwa Librusem do 05.01.2021r.).

p. Monika Zabrocka (język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa)

Konsultacje online dnia 05.01.2021r., godzina 10.00. Uczniowie zainteresowani  udziałem w konsultacjach zobowiązani są w terminie do 30.12.2020r. zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Anna Dziuda – Smak (język polski)

Konsultacje dla uczniów Technikum w formule online dnia 29.12.2020r., godzina 11.00 – 12.00

Konsultacje dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w formule online dnia 30.12.2020r., godzina 11.00 – 12.00

Meet (kod:sbqqgxj)
Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są dzień wcześniej zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Joanna Leśków (religia)

Konsultacje online dnia 28.12.2020r., godzina 10:00. Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są do umówienia się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika Librus. Po otrzymaniu wiadomości nauczyciel wyśle link do spotkania.

p. Marcin Wojciechowski (informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne)

Konsultacje stacjonarne z informatyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych odbędą się dnia 28.12.2020r., godzina  10:00 – 12.00.
Uczniowie powinni otrzymać powiadomienie z kalendarza, które trzeba albo zaakceptować albo odrzucić.
W razie większej liczby uczniów chętnych na konsultacje może zostać zorganizowana II tura konsultacji od godziny 12:00.

p. Edyta Dzikowicz (historia, podstawy przedsiębiorczości)

Konsultacje online planowane w terminie  28.12-30.12. 2020r.  Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Rafał Makuch (informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne)

Konsultacje odbędą się dnia 29.12.2020r., godzina 10.00 – 12.00. Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są do umówienia się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Mariola Lech (biologia)

Konsultacje stacjonarne dnia 29.12.2020r., godzina 9.00, sala 19. Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Maria Goraj – Zarzecka (matematyka)

Konsultacje online dnia 28.12.2020r., godzina 10.00 – 12.00. Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

p. Adam Balawajder (informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne)

Konsultacje stacjonarne dnia 30.12.2020r., godzina 9.00 – 11.00, sala 1.  Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach zobowiązani są zgłosić się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus.

Terminarz konsultacji z nauczycielami
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source