Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas

Treść: 

Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie

W związku z planowanymi na miesiąc maj zebraniami z rodzicami dotyczącymi  propozycji ocen na II semestr, w tym także zagrożeń oceną niedostateczną, wychodzimy do Państwa z propozycją konsultacji z udziałem wychowawców klas oraz nauczycieli. Zachęcamy do udziału w nich za pośrednictwem Librusa,  

Prosimy zatem o przeanalizowanie sytuacji edukacyjnej Waszych dzieci oraz zadawanie pytań, jeśli pojawią się wątpliwości co do jakości ocen.

Nauczyciele oraz wychowawcy klas pełnili będą dyżur dnia 25 maja (poniedziałek) w godzinach: 16.00 – 18.00

Jesteśmy otwarci i serdecznie zachęcamy do współpracy.

Dyrektor szkoły Irena Szwarc

Tel.( szkoła)  683553394

E mail : iszwarc@zsp5kozuchow.pl

Zapraszamy rodziców do kontaktu w sprawie ocen i zagrożeń uczniów
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source