Kontakt z sekretariatem szkoły

Treść: 

OGŁOSZENIE


Osoby zainteresowane kontaktem z sekretariatem szkoły celem załatwienia spraw uczniowskich informujemy, iż istnieje możliwość skontaktowania się z pracownikami sekretariatu drogą elektroniczną. Na prośbę petenta możliwe jest przesyłanie zaświadczeń na wskazany przez niego adres mailowy. Jeżeli sprawa wymaga kontaktu bezpośredniego prosimy kontaktować się telefonicznie celem uzgodnienia daty i godziny spotkania. Prosimy również pamiętać o przestrzeganiu niezbędnych zasad zwiększających bezpieczeństwo: posiadanie maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do sekretariatu, przebywanie w pomieszczeniu tylko jednej osoby. Rekomendowana przez szkołę forma kontaktu ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w szkole.

Dane teleadresowe:

Adres mailowy szkoły: zsp5kozuchow@wp.pl
Telefon kontaktowy: 68 355 33 94

Propozycja współpracy z sekretariatem szkoły
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source