Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim

Treść: 

Dnia 30 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w badaniu IPD (Indywidualny Plan Działania), które to badanie stanowi przedwstęp do udziału młodzieży w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Projekt realizowany jest przez wiele podmiotów, wśród których znalazły się: Starostwo Powiatowe, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, firma Profi Biznes Gruoup, Uniwersytet Zielonogórski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

Diagnoza w ramach IPD służy ocenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także zbadaniu jednostkowych predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów oraz planowania dalszej ścieżki kariery zawodowej. Dzięki udziałowi w badaniu, a w dalszej konsekwencji także w projekcie, uczniowie będą mieli sposobność poznać i doskonalić swoje mocne strony oraz dokonać wyboru kursów i szkoleń oferowanych w ramach ww. projektu zgodnych z ich preferencją. 

Część testowa diagnozy przeprowadzona została w formule online i pod nadzorem konsultanta (doradcy zawodowego). Testy, do których przystąpili uczniowie weryfikowały ich warunki osobowościowe, określały typ interpersonalny, wskazywały na sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nakreślały preferencje zawodowe. Po badaniu każdy z jego uczestników otrzyma indywidualny raport przygotowany przez coacha, na bazie którego będzie łatwiej młodemu człowiekowi zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego w zgodzie z jego umiejętnościami, posiadanymi uzdolnieniami oraz zainteresowaniami.  

 

 

Uczniowie zainteresowani projektem uczestniczyli w badaniu IPD
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source