Nabór dodatkowy do szkoły branżowej

Treść: 

Do 31 sierpnia trwa nabór dodatkowy do szkoły branżowej.

Zapraszamy :)

Do 31 sierpnia trwa nabór dodatkowy do szkoły branżowej
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source