Nauka na odległość przedłużona

MEN do 26 czerwca 2020 r. przedłużyło kształcenie na odległość.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source