Nowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Treść: 

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświat

Informujemy, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Zmiany te dotyczyć będą:

a)     terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów;

b)     sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego;

c)     zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Celem zapoznania się ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 odsyłamy Rodziców/Opiekunów prawnych do strony Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim:

http://ko-gorzow.edu.pl/nowe-zasady-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

W nawiązaniu do Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. informujemy
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source