Obóz zawodowy dla informatyków

Treść: 

W dniach 17-19 września trzynastoosobowa grupa informatyków i logistyków, pod opieką pani Renaty Raczykowskiej, wzięła udział w warsztatach dotyczących innowacyjnych metod kształcenia w zawodzie technik informatyk. Obóz był kolejną formą samodoskonalenia uczniów zorganizowaną w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Zajęcia odbywały się w Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, oddziale zamiejscowym w Sulechowie.

Tematyka szkolenia zrealizowana została w pięciu modułach:

Moduł I - Kreatywność w innowacyjnym samokształceniu.

Moduł II - Wykorzystanie kreatywności w praktyce.

Moduł III - Otwarty umysł - otwarte zasoby.

Moduł IV - Multimedialnie.

Moduł V - W sieci prawa.

Uczniowie uczestniczyli w interesujących wykładach i aktywizujących warsztatach. W trakcie zajęć młodzież mogła zgłaszać swoje pomysły, wykazać się inicjatywą i swobodnie doskonalić swoja kreatywność. Poznawali też przeróżne obszary funkcjonowania jednostki, zaznajamiali się z ciekawymi technikami stymulującymi zdolności twórczego myślenia. Obóz był okazją do podniesienia swoich kompetencji personalnych, wykazania się umiejętnością owocnej współpracy w grupach zadaniowych, ale także okazją do pozytywnej integracji. W opinii uczestników zajęcia przygotowane i przeprowadzone zostały w sposób ciekawy i cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców. Przystępność i swoboda prowadzącego sprawiły, że młodzież z ochotą poddała się aktywności, angażując w zajęcia swoją wiedzę, umiejętności oraz ciekawość poznawczą.

Uczniowie z Piątki uczestniczyli w interesujących wykładach i aktywizujących warsztatach.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source