Ogólnopolska kampania "HAZARD? Nie, Dziękuję!"

Treść: 

W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!” kożuchowska Piątka zaprosiła na prelekcje z młodzieżą przedstawicieli Urzędu Skarbowego z Nowej Soli. Celem przedsięwzięcia była edukacja uczniów w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie od hazardu, a tym samym ograniczenie jego zgubnych skutków. Wśród zagadnień tematycznych omawianych przez prelegentów znalazły się m.in. informacje dotyczące regulacji prawnych oraz realnych niebezpieczeństw związanych z uprawianiem wszelkich odmian hazardu. Pogadanka stanowiąca niewątpliwie istotny element profilaktyki skupiła się wokół odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest hazard? Dlaczego młodzi ludzie są podatni na hazard? Jaki jest mechanizm uzależnienia? Jaka jest skala tego zjawiska? Badania nad problemem dowodzą bowiem, że młode pokolenie, bardziej niż osoby dorosłe podatne jest na uzależnienie od hazardu, stąd konieczność podnoszenia świadomości i ochrona przed konsekwencjami ryzykownych zachowań. Uczniowie po zakończonych zajęciach otrzymali od prowadzących ulotki informacyjne.

Uczniowie Piątki uczestniczyli w prelekcji nt szkodliwości hazardu.
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source