OMNIBUS 2018

Treść: 

 

Dnia 21 lutego w murach kożuchowskiej Piątki gościliśmy drużyny uczniowskie z sześciu placówek oświatowych. Zaproszone do współzawodnictwa w ramach III edycji konkursu OMNIBUS 4 osobowe drużyny reprezentowały następujące szkoły:

Szkołę Podstawową Nr 2 z Kożuchowa

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego z Kożuchowa

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego z Kożuchowa. Gimnazjum

Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi z Nowej Soli

Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego z Bytomia Odrzańskiego

Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi z Otynia

Organizacji przedsięwzięcia podjęła się po raz trzeci pomysłodawczyni turnieju pani Aneta Łozińska, którą jak co roku wspierała młodzież z klasy IV TLi. Honorowy patronat nad tym cieszącym się dużym zainteresowaniem interdyscyplinarnym przedsięwzięciem sprawował Starosta Nowosolski. Zaproszona do rywalizacji młodzież miała okazję wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami z obszaru wielu dyscyplin naukowych. Mowa tu o języku polskim, językach obcych, królowej nauk – matematyce, fizyce, chemii, informatyce, naukach przyrodniczych. Nie zabrakło także zadań z zakresu RKO (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Celem konkursu jest przede wszystkim wskazanie młodym ludziom, w jaki sposób posiadana przez nich wiedza i nabyte umiejętności, mogą okazać się przydatne w życiu codziennym. Pozytywnym, wychowawczym aspektem zmagań i rywalizacji było stworzenie uczestnikom sytuacji motywującej do współpracy, wzajemnej komunikacji, kreatywności oraz uczciwej, opartej na zasadach fair play rywalizacji.

Konkurs OMNIBUS po raz kolejny okazał się być był sceną dla uczniowskich popisów intelektualnych i krasomówczych, a także okazją zarówno do współpracy, jak i współzawodnictwa. Zgodnie z Regulaminem konkursu wygrywa drużyna, która zgromadzi najwyższą liczbę punktów spośród przygotowanych 10 zadań.

W III edycji interdyscyplinarnych zmagań teoretyczno – praktycznych zwycięstwo wywalczyła ekipa młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi z Otynia.

W podsumowaniu imprezy nie zabrakło słów uznania i podziękowania zarówno dla wszystkich uczestników konkursu, jak i jego organizatorów, które przekazane zostały przez Starostę Nowosolskiego panią Iwonę Brzozowską oraz dyrektora ZSP nr 5 panią Irenę Szwarc.  

Za nami kolejna, III edycja interdyscyplinarnych zmagań uczniowskich
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source