Porządkowanie cmentarza

Treść: 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją grupa wolontariuszy Piątki w asyście opiekuna uczestniczyła w akcji „Ocalić od zapomnienia”. Z końcem miesiąca października, jak co roku, udajemy się na stary cmentarz komunalny przy ulicy Kolorowej, gdzie opiekujemy się opuszczonymi i zaniedbanymi grobami. Niestety pogoda w tym roku znacznie utrudniła nam prace porządkowe. Niemniej jednak, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych niewielka grupa uczniów we współpracy z młodszymi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Samorządowego Gimnazjum włożyła wiele wysiłku i trudu w sprzątanie. W pracach porządkowych podobnie, jak w latach poprzednich mogliśmy liczyć na wsparcie i życzliwość Przedsiębiorstwa Komunalnego USKOM.
W tegorocznej akcji udział wzięli: Yessica Foterek (II Az), Maria Żarowska (II Az) oraz Dominik Kulwas (II Tl). Serdecznie im dziękujemy, podobnie jak uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Samorządowego Gimnazjum oraz ich opiekunom pani Barbarze Augustyniak i pani Zuzannie Badowskiej.

Pod hasłęm "Ocalić od zapomnienia" grupa wolontariuszy uczestniczyła w sprzątaniu grobów