Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Treść: 

Dnia 22 czerwca delegacja szkoły w osobach dyrektor pani Irena Szwarc, wychowawcy pani Małgorzata Antosik, Renata Raczykowska, pani Aneta Łozińska, pani Irena Juszkiewicz oraz pani Anna Dziuda – Smak wraz z grupą uczniów wyróżnionych, uczestniczyli w Uroczystości Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego. W ceremonii nagradzania uczniów, której gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli uczestniczyli również rodzice, władze Starostwa Nowosolskiego oraz przedstawiciele pozostałych placówek ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego. Młodzież naszej szkoły zaprezentowana i wyróżniona została w następujących kategoriach osiągnięć:
                   Bardzo dobre wyniki w nauce

Emilia Wajman (klasa III Technikum spedycyjne), średnia ocen 5,50.

Ulubione przedmioty: matematyka, język polski, geografia, przedmioty zawodowe, język niemiecki.

Zainteresowania: film, czytanie książek.

Klaudia Mędluk (klasa II Technikum logistyczno – informatyczne), średnia ocen 5.40.

Zainteresowania: rysunek (szkice), obróbka graficzna filmów, gry komputerowe, militaria.
Plany na przyszłość: praca w zawodzie logistyka, założenie rodziny i realizacja marzeń oraz zainteresowań.

Adrian Górski (klasa I Technikum logistyczne), średnia ocen 5,11.

Zainteresowania: konkursy piękności, sport i gry komputerowe.

Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka.

                       Wybitne osiągnięcia sportowe

Sztafeta uczniowska, która uplasowała się na zaszczytnym III miejscu w ramach Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych, w skład której weszli następujący uczniowie:

Mateusz Glapka – klasa I Technikum logistyczne

Kamil Dobrewski - klasa I Technikum logistyczne

Łukasz Jasiński - klasa I Technikum logistyczne

Dominik Kulwas - klasa I Technikum logistyczne

Jakub Kowalik – klasa I Az Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Norbert Bogucki  - klasa II Technikum logistyczno – informatyczne

Maciej Grochowski – klasa II Technikum logistyczno – informatyczne

Kamil Latacki – klasa II Technikum logistyczno – informatyczne

Michał Meger – klasa II Technikum logistyczno – informatyczne

Krystian Niedźwiecki – klasa II Technikum logistyczno – informatyczne

                     Absolwent Roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Patrycja Gryszko (klasa III Az Zasadnicza Szkoła Zawodowa), średnia ocen 5,15.

Zainteresowania: książki głównie z kategorii psychologia i filozofia, kuchnia włoska i azjatycka, treningi personalne, aktywna blogerka modowa od 2 lat.

Nagrody i dyplomy uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom i wychowawcom klas wręczali pani Łucja Wojewódzka z ramienia Starostwa Nowosolskiego oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją prrzedstawiciele Piątki uczestniczyli w powiatowej uroczystości