RAZEM NA ŚWIĘTA!

Treść: 

„Razem na Święta” – pod takim hasłem odbywać się będzie tegoroczna ogólnopolska akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, do której zgłosiła się także nasza kożuchowska Piątka.

Celem tej zakrojonej na szeroką skalę inicjatywy jest zarówno zachęcenie młodzieży do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter.

Proponujemy naszym uczniom, aby włączyli się do akcji poprzez wykonanie kartek świątecznych, które następnie przekażemy wraz z życzeniami pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, u których od wielu lat gościliśmy z kolędą tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Okoliczności w tym roku nie sprzyjają wspólnemu kolędowaniu, co nie oznacza, że zapomnieliśmy o pensjonariuszach zaprzyjaźnionego z naszą szkołą DPS-u.

Zatem zachęcamy wszystkich do wykonania kartek, niech ten gest będzie wyrazem Waszych dobrych serc!

Wykonane kartki prosimy w kopertach dostarczać do skrzynki, która znajduję się przy wejściu do szkoły.

Po bliższe informacje na temat akcji Razem na Święta odsyłamy do strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta

Zachęcamy uczniów do włączenia się do akcji pod patronatem MEN
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source