Samorząd Uczniowski w nowym składzie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Treść: 

We wtorek 31 października odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków nowo powołanego Samorządu Uczniowskiego z opiekunem panią Dorotą Szefler oraz Rzecznikiem Praw Ucznia panią Joanną Leśków. Tematyka spotkania oscylowała wokół Planu Pracy na rok szkolny 2017/2018 oraz kompetencji samorządu wynikających z podstawy prawnej, a zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Młodzież zrzeszona w samorządzie zobowiązana będzie nie tylko aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, lecz także reprezentować społeczność szkolną w środowisku lokalnym. Świadomość bycia reprezentantem interesów uczniowskich nakłada na członków samorządu również obowiązek dbałości o podtrzymywanie więzi grupowej wśród uczniów, wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz troski o korzystną atmosferę w szkole. Rada Samorządu Uczniowskiego pełnić będzie także rolę koordynatora samorządnej działalności młodzieży w klasach, jak również reprezentanta oczekiwań oraz interesów swoich koleżanek i kolegów. W spotkaniu informacyjno – organizacyjnym uczestniczyli wszyscy członkowie samorządu w osobach: Macieja Grochowskiego, Wiktorii Adam, Eweliny Makowskiej, Adriana Górskiego oraz Daniela Chrapko.

Spotkanie nowo powołanego samorządu z opiekunem i szkolnym rzecznikiem praw ucznia