Spotkanie przedstawiciela uczelni wyższej z maturzystami

Treść: 

Dnia 25 stycznia gościliśmy w szkole przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z Legnicy. Jest to uczelnia mogąca poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi, posiadająca imponującą bazę dydaktyczną, stawiająca na wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier architektonicznych oraz uwzględnianie dostosowań do konkretnych typów niepełnosprawności. Pracownik działu rekrutacji tamtejszej uczelni spotkał się z uczniami klasy maturalnej celem przedstawienia bogatej oferty edukacyjnej szkoły wyższej i zachęcenia maturzystów do podjęcia w niej nauki. Wśród omawianych tematów znalazły się: kierunki studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, zasady rekrutacji, praktyki zawodowe, stypendia i inne formy pomocy materialnej dla studentów. Ponadto w ciekawy i przystępny sposób przedstawiciel PWSZ przybliżył naszej młodzieży inne, poza naukowe aspekty życia studenckiego. Mowa tu o obfitującym w wiele ciekawych wydarzeń życiu kulturalnym uczelni, bazie dydaktycznej, w tym lokalizacji kampusu, dojazdach do uczelni stworzonych na potrzeby studentów. Na zakończenie trwającego godzinę lekcyjną spotkania zaproszony prelegent przekazał uczniom foldery informujące o poszczególnych kierunkach studiów. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych danych na temat uczelni mogą zgłaszać się do szkolnych doradców zawodowych pani Renaty Raczykowskiej oraz pani Małgorzaty Antosik.

W najbliższym czasie zaplanowane zostało kolejne spotkanie dla maturzystów, tym razem z przedstawicielem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Głogowa, do udziału w którym dyrektor szkoły oraz doradcy zawodowi serdecznie zachęcają.  

W ramach planowania dalszej ścieżki kształcenia zorganizowano dla maturzystów ciekawą prelekcję