Spotkanie z prof. Czaplińskim

Treść: 

Dnia 7 czerwca Centrum Kultury „Zamek” zorganizował spotkanie z historykiem prof. Markiem Czaplińskim, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I Br oraz II TL. Wykład autorstwa profesora był hołdem z okazji 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem priorytetowym wystąpienia znamienitego naukowca było przybliżenie młodym odbiorcom, jakie były dzieje i koleje losu przodków walczących o wolność dla kraju. W opinii profesora Czaplińskiego 123 lata walki o wolność obfitowało w pasmo porażek, nieszczęść, strat ludzkich i ogromu poświęcenia ze strony naszych przodków. O tym wszystkim oraz momencie wyswobodzenia się Polaków spod niewoli w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział naszej młodzieży historyk. W opinii uczestników spotkania ciekawy sposób zaprezentowania wiedzy historycznej dowodzi, że historię da się lubić i ważnym jest. Ponadto dla młodego pokolenia przejawem patriotyzmu będzie z pewnością rzetelna wiedza na temat etapów, które pokonać musiała nasza Ojczyzna w drodze do wyzwolenia. To spotkanie jest niewątpliwie przyczynkiem do refleksji i zadumy nad tak ważnym tematem, jakim jest setna rocznica odzyskania niepodległości.

 

 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było tematem wykładu
Tagi: