Szkolny Konkurs Informatyczny

Treść: 

Rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów, jak również umożliwienie im zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, to nadrzędne cele przeprowadzonego w dniu 18 kwietnia Szkolnego Konkursu Informatycznego. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był pan Adam Stelmaszyk. Na rozgrywki informatyczne złożyły się trzy następujące etapy: zapoznanie z platformą Moodle, zrobienie zdjęcia i przesłanie na platformę; rozwiązanie testu na platformie Moodle z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz wykonanie telefonem zdjęcia wyznaczonego przez organizatora miejsca i zrobienie zrzutu ekranu, który należało pokazać jako dowód na wykonanie zadania. Młodzież miała możliwość wykazania się umiejętnością sprawnego wyszukiwania informacji oraz lepszego wykorzystania w życiu codziennym urządzenia smartphon. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klasy I Technikum logistyczno – informatycznego: Marlena Wójcik, Jakub Bylewski, Jakub Pleśnierowicz, Damian Cebulski, II Technikum logistycznego: Krystian Michalak, Wojciech Żukowski oraz klasy III Technikum logistyczno – informatycznego: Klaudia Mędluk, Natalia Chaberek, Paulina Paszkiewicz, Krystian Niedźwiecki. W wyniku drużynowych (dwuosobowych) zmagań wyłoniona została drużyna zwycięska w składzie:

Klaudia Mędluk oraz Krystian Niedźwiecki

Dwuosobowe drużyny informatyków współzawodniczyły o tytuł najlepszych