Szkolny Konkurs Walentynkowy

Treść: 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WALENTYNKOWEGO

 „WSZECHOBECNA MIŁOŚĆ

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

p. Dorota Szefler, p. Agnieszka Jacków-Dąbrowska.

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie (sala konferencyjna).

 

Termin przeprowadzenia konkursu:

09.02.2018 r.

 

Adresat konkursu:

Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Branżowej I Stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

 

Procedura zgłoszenia do udziału w konkursie:

W terminie do 8 lutego 2018 r. uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani są zgłosić swoją kandydaturę do organizatorów.

 

Cele konkursu:

  • popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

  • ukazanie uniwersalizmu i wszechstronności motywu miłości w różnych tekstach kultury,

  • zachęcenie uczniów do wyszukiwania informacji w różnych źródłach,

  • rozwój i wzbogacanie kompetencji językowych uczniów.

 

Forma przeprowadzenia konkursu i oceny prac konkursowych:

Test sprawdzający wiedzę z obszaru tematyki miłosnej. W pytaniach zamkniętych oceniona zostanie wiedza uczestników dotycząca zarówno literatury, jak i filmu, malarstwa oraz tekstów muzycznych. W przypadku pytań otwartych analizie poddana zostanie inwencja literacka uczestników.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

W terminie do 7 dni, od dnia przeprowadzenia konkursu.

 

Nagrody dla zwycięzców:

Uczniowie uplasowani na trzech pierwszych miejscach nagrodzeni zostaną literaturą o tematyce miłosnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę pisemną za udział w konkursie.

 

Fundator nagród:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Walentynkowego
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source