Trwa nabór do II edycji Szkolnego Turnieju Logistycznego

Treść: 

Regulamin

II SZKOLNEGO TURNIEJU LOGISTYCZNEGO
wiodące hasło konkursu:
„Planowanie logistyczne”

Organizator.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

Uczestnicy.

Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

Konkurs ma charakter zespołowy. Do udziału w konkursie zgłaszają się 3 – osobowe zespoły logistyków z klas: 1TL, 2 TLi, 3 TL oraz 4 TLi.

Udział w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać z predyspozycji oraz  indywidualnej decyzji ucznia.

Opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych.

Cele konkursu:

Rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży chęci współzawodnictwa.

Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji  transportu.

Rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć transportowych, rozwiązywania w sposób twórczy problemów oraz skutecznego komunikowania się.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące planowania logistycznego w przedsiębiorstwie.

Przebieg konkursu.

Konkurs składa się z trzech części:

część I – zespołowa.Test sprawdzający wiedzę uczniów z podanego zakresu tematycznego;

część II – zespołowa. Zadanie A oraz Zadanie B będą dotyczyły metod planowania w logistyce przedsiębiorstwa w oparciu o podane założenia;

część III – zespołowa. „Planowanie logistyczne na wesoło”. Zespołowe ćwiczenie kreatywne.

Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska łącznie największą liczbę punktów z wszystkich części konkursu. Całość zostaje oceniona przez Komisję Konkursową.

Uczestnicy otrzymują dyplomy za zajęcie odpowiednio I, II i III miejsca, natomiast pozostali dyplomy uczestnictwa.

Miejsce konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu.

6 marca 2019 roku,  godz. 9:00, sala nr 19. 

Komisja Konkursowa

W Komisji konkursowej wchodzić będą nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych. 

Tryb zgłoszenia do turnieju”

Uczniowie chcący przystąpić do konkursu – zgłaszają swoje 3 osobowe zespoły w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku nauczycielom przedmiotów zawodowych logistycznych. 

Koordynatorzy konkursu:

Joanna Dudek

Małgorzata Antosik

 

Organizatorzy konkursu zachęcają do zapoznania się z Regulaminem
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source