Tydzień Kariery w Piątce

Treść: 

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP ogłosiło Ogólnopolski Tydzień Kariery, które to wydarzenie w bieżącym roku przebiega pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Inicjatywa, o której mowa, po raz pierwszy zaistniała w roku 2009 pod patronatem ministrów właściwych do spraw pracy i edukacji. Rokrocznie, w ramach tegoż przedsięwzięcia, w całym kraju organizowanych jest wiele atrakcyjnych inicjatyw adresowanych do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Tegoroczna tematyka ma na celu wspierać młodych ludzi w rozwijaniu i doskonaleniu ich pasji, jak również aktywizować do kontynuowania zainteresowań. Działania, o których mowa mają z założenia wesprzeć uczniów w trafniejszym planowaniu dalszej ścieżki kształcenia, z wyborem zawodu włącznie. Od kilku lat szkolni doradcy zawodowi angażują się w zapewnienie uczniom naszej szkoły ciekawych, pożytecznych i rozwijających działań wspomagających zaprojektowanie szeroko pojmowanej kariery zawodowej. W tegorocznej ofercie młodzież wzięła udział w następujących działaniach:

Ø 

21.10.2019r. – spotkanie z przedstawicielami Agencji Pracy EMAT HRC z Nowej Soli. Firma, o której mowa zajmuje się pośrednictwem pracy, prowadzi szkolenia, wykonuje testy psychologiczne, a wszystko to ma z założenia ułatwić klientom odnalezienie się na rynku pracy. W ramach spotkania młodzież uzyskała szereg interesujących informacji poruszających kwestię zatrudnienia w zawodach, w których kształci szkoła, w tym zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na logistyków i  informatyków. Ponadto uczestnicy wykładu mieli sposobność wysłuchać rad profesjonalistów dotyczących rozmowy wstępnej oraz warunków, jakie należy spełnić, aby wypaść jak najkorzystniej podczas rekrutacji do pracy. Równie przydatną była wiedza na temat poprawności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, tj. CV, list motywacyjny. W fazie końcowej spotkania uczniowie mieli sposobność zbadać swoje predyspozycje zawodowe za pośrednictwem testów preferencji zawodowych;

Ø 

25.10.2019r. – warsztaty z doradcą zawodowym, konsultantem ds. projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim panią Reginą Orłowską. W ramach warsztatów pod hasłem Pasja, profesja, praca uczestnicy za pośrednictwem proponowanych przez prowadzącą ćwiczeń poznawali bliżej swoje predyspozycje zawodowe, mogli utrwalić się w przekonaniu, które z ich zainteresowań są dominujące i stanowić mogą bazę do dalszego samorozwoju. Ponadto uczniowie w trakcie zajęć pozyskiwali informacje o posiadanych cechach osobistych, które z kolei predysponują ich do wykonywania zawodu, w którym się kształcą i z którym wiążą swoją przyszłość zawodową. Zajęcia praktyczne, o których mowa zawierały także elementy humorystyczne, kiedy to, uczestnicy bawiąc się w kalambury mieli za zadanie odgadywać zawody znane na rynku pracy.

Podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie działań należą się naszym szkolnym doradcom zawodowym: pani Edycie Dzikowicz, pani Małgorzacie Antosik oraz pani Renacie Raczykowskiej.

 

Po raz kolejny doradcy zawodowi wychodzą do uczniów z ofertą ciekawych zajęć
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source