V Lubuski Sejmik Młodzieżowy

Treść: 

Debata o patriotyźmie

Za nami V Lubuski Sejmik Młodzieżowy pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesława Fiedorowicza. Tegoroczna edycja odbyła się 5 listopada, a jej mottem przewodnim były słowa polskiego poety Cypriana Kamila Norwida „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”. Te słowa mają symboliczne znaczenie dla nas Polaków, gdyż idąc tym tokiem myślenia powinniśmy uzmysłowić sobie, jak olbrzymie znaczenie ma przeszłośći jakim cennym jest drogowskazem do budowania dobrej, bezpiecznej przyszłości. Podobnie, jak w roku poprzednim uczestniczące w wydarzeniu młode pokolenie miało niepowtarzalną sposobność wcielenia się w rolę Radnych Województwa Lubuskiego oraz dziennikarzy relacjonujących pisemnie obrady Sejmiku. Naszą szkołę pod opieką nauczyciela historii pana Mateusza Czerwińskiego reprezentowali uczniowie Adrian Górski, który wcielił się w postać radnego oraz Patryk Grabarczyk, któremu w udziale przypadła rola dziennikarza.

Tegoroczna edycja obrad sejmiku jest szczególnie wyjątkowa, gdyż przypadła na setną rocznicę odzyskania po 123 letniej niewoli, upragnionej, wywalczonej przez naszych przodków wolności, niezależności, NIEPODLEGŁOŚCI. Zadaniem środowiska radnych było wyszukanie i wskazanie 3 wydarzeń, bądź postaci historycznych, które w naszej Ojczyźnie odegrały znaczącą rolę w rozwoju patriotyzmu oraz wpłynęły na kształtowanie wśród młodzieży postaw umiłowania ojczyzny. Równolegle grupa dziennikarzy uczestniczyła w fachowych, tematycznych warsztatach dziennikarskich. Podczas ich trwania młodzież poznała zasady pracy dziennikarza, oswajała się z profesjonalnym sprzętem używanym do nagrywania materiałów informacyjnych. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jak prawidłowo przeprowadzać sondy oraz, jak w sposób swobodny i efektywny prezentować się przed kamerą. Wśród wydarzeń i postaci, które według młodych ludzi kształtowały szeroko pojmowany patriotyzm znalazły się: strajk dzieci we Wrześni z roku 1901, kiedy to uczniowie wyrażali swój kategoryczny sprzeciw przeciwko germanizacji szkół. Innym wydarzeniem podanym przez uczestników sejmików jest reprezentacja Polski w piłce siatkowej, która sławi dobre imię naszego kraju, ale też wyzwala w nas Polakach pokłady patriotyzmu, sprawia, że jednoczymy się w obliczu rozgrywek sportowych i jesteśmy narodem dumnym z osiągnięć naszych siatkarzy. Do grona postaci, które znacząco przyczyniły się do umocnienia patriotyzmu młodzież zaliczyła: Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszko, Królową Jadwigę, Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Kozakiewicza. W wypowiedziach uczestników sejmiku najczęściej podawanymi epitetami określającymi wydarzenia i osoby, o których rozprawiano były: duma, patriotyzm, pamięć, wolność i niepodległość. Młodzi ludzie głośno i zdecydowanie opowiadali się za stwierdzeniem, że o ojczyznę należy dbać ze wszystkich sił i wszystkimi możliwymi sposobami oraz, że postawy patriotyczne należy pielęgnować i propagować w społeczeństwie. Na zakończenie obrad Sejmiku Radni Województwa Lubuskiego podjęli uchwałę, w której ujętych zostało 10 najistotniejszych z punktu widzenia krzewienia i zasług dla patriotyzmu wydarzeń i postaci zapisanych na kartach historii naszej Ojczyzny.

Artykuł powstał we współpracy z Adrianem Górskim – uczestnikiem obrad V Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego, jak i redaktorem naczelnym szkolnej gazetki Piąteczka.

 

Dnia 5 listopada odbyła się Debata o Patriotyźmie
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source