VI Młodzieżowy Sejmik Lubuski

Treść: 

 

Dnia 4 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się VI edycja Młodzieżowego Sejmiku Lubuskiego z udziałem uczniów lubuskich szkół średnich. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Tegoroczne obrady, podczas których w role Radnych wcieliło się 30 uczniów dotyczyły kwestii wydatkowania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Młodzież zrzeszona w poszczególnych, losowo wybranych klubach, radziła nad propozycjami atrakcyjnych i ciekawych dla regionu pomysłów oraz inicjatyw, których realizacja wiązała by się z zagospodarowaniem funduszy pochodzących od Unii Europejskiej.

Ci z uczniów, którzy widzieli siebie w roli dziennikarzy, mieli sposobność uczestniczenia w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich, podczas których poznawali tajniki zawodu, jak również uczyli się sztuki relacjonowania obrad sejmiku, którymi to umiejętnościami mieli okazję wykazać się w części finalnej VI Młodzieżowego Sejmiku Lubuskiego. Dyskusji młodych radnych przysłuchiwali się nauczyciele oraz zgromadzeni na widowni goście. Naszą szkołę reprezentowali Gracjan Bartczak (I TLi_P) oraz Adrian Górski (IV TL), którzy pod opieką pani Edyty Dzikowicz aktywnie włączyli się w realizację zadań przewidzianych harmonogramem imprezy. Pomysłowość, kreatywne myślenie, odwaga w wyrażaniu swoich opinii i sądów, to atrybuty, którymi w ocenie naszych uczniów winni odznaczać się uczestnicy tegorocznych obrad. Całość projektu podzielona została na dwie części. W pierwszej z nich młodzi ludzie mieli sposobność poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania organów samorządu – Zarządu i Sejmiku Województwa Lubuskiego. Druga cześć poświęcona została przedstawieniu i omówieniu przez każdy z klubów trzech wypracowanych propozycji dotyczących przedsięwzięć finansowych z unijnych dotacji. Wcielenie się w rolę polityka, czy też dziennikarza, to w opinii naszych uczniów niezwykle ciekawe i inspirujące doświadczenie, a samo wydarzenie stanowi doskonały warsztat do szlifowania oratorskich umiejętności.

 

Po raz kolejny przedstawiciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obrady sejmiku
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source