Wojsko z wizytą w szkole

Treść: 

W dniu 18 października z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego pani Edyty Dzikowicz  dla uczniów z innowacji wojskowej zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Dariuszem Arentem. Oficerowi towarzyszył student III roku Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia. Zaproszeni goście w sposób przystępny przybliżyli młodzieży służbę wojskową, zasady rekrutacji do wojska oraz korzyści, jakie wiążą się z profesją żołnierza zawodowego. Przybyły na spotkanie student wyższej uczelni wojskowej zachęcał naszych uczniów do podjęcia nauki w Akademii Wojsk Lądowych. Opowiedział młodzieży, jak przebiega egzamin wstępny na uczelnię, jak wygląda życie kadeta na pierwszym roku studiów oraz jakie profity niesie za sobą uzyskanie stopnia oficera.

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień gościł na spotkaniu z młodzieżą
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source