Wolontariusze na start!!!

Treść: 

OGŁOSZENIE

Dnia 11 października (środa) o godzinie 10.35 (długa przerwa) w sali nr 118 (gabinet doradcy zawodowego) odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

  • Przywitanie wolontariuszy, w tym nowych członków klubu;
  • Zaznajomienie uczniów z dokumentacją klubu;
  • Przedstawienie uczniom działań i inicjatyw zaplanowanych do realizacji w okresie październik – grudzień 2017r.;
  • Propozycje/inicjatywy uczniowskie.


Uczniów, którzy zgłosili swoje kandydatury do udziału w pracach Szkolnego Klubu Wolontariusza Piątki serdecznie zapraszamy!

Opiekunowie: Renata Raczykowska, Dorota SzeflerDnia 11 października odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne klubu