Wyniki egzaminu maturalnego

Treść: 

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości 30.06.2017r. od godz. 12:00

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości 30.06.2017r. od godz. 12:00
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source