Wyniki egzaminu maturalnego

Treść: 

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości 30.06.2017r. od godz. 12:00

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości 30.06.2017r. od godz. 12:00