XI edycja Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości

Treść: 

W czwartek 4 kwietnia w kożuchowskiej „Piątce” miała miejsce XI edycja Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości pod patronatem Starosty Nowosolskiego. Tegoroczne wydanie konkursu przebiegało pod hasłem: „Własny biznes – planowanie inwestycji rzeczowych”. Organizatorki przedsięwzięcia panie Małgorzata Antosik oraz Joanna Dudek zgodnie z regulaminem przygotowały dla uczestników zadania w dwóch etapów: test wiedzy z zakresu tematycznego konkursu orazzadanie zespołowe.

Do udziału w zmaganiach zgłosiły się dwie trzyosobowe drużyny uczniowskie z CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli oraz dwa zespoły gospodarzy.

Nadrzędnym celem konkursu od lat jest krzewienie wśród młodych ludzi postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Zadania konkursowe były tak skonstruowane, aby uczestnicy mogli wykazać się zdolnościami myślenia analitycznego, planowania oraz planowania i realizacji inicjatyw gospodarczych. Na równie ważnym poziomie ocenie podlegały umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji w grupie. Reprezentanci grup, po napisaniu części pierwszej testowej z zakresu tematycznego konkursu, powrócili do swoich zespołów i wspólnie przystąpiły do części drugiej – praktycznej. Tym razem każda drużyna miała polecenie zaplanować inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie według założeń podanych w treści przygotowanego zadania. 

Nad oceną efektów pracy konkurujących ze sobą drużyn pracowało trzyosobowe jury w składzie: pani Agnieszka Sawicka (CKZiU „Elektryk” Nowa Sól) oraz panie Małgorzata Antosik i Joanna Dudek (ZSP nr 5 Kożuchów). 

Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie, a jego wyniki, w opinii jury, świadczą niewątpliwie o dobrym przygotowaniu i porównywalnych poziomach wiedzy i umiejętności uczestników. Zwycięzcą konkursu została drużyna, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów w wyniku podsumowania  dwóch etapów konkursu, a była nią drużyna gospodarzy w składzie: Klaudia Marduła, Damian Cebulski, Kacper Niedźwiedź. Na drugim miejscu również uplasowała się drużyna z ZSP nr 5 w Kożuchowie, w składzie: Magdalena Dybała, Sandra Puchniak, Adrian Górski. Trzecie miejsce w konkursie przypadło drużynie z „Elektryka” w osobach: Oliwia Barczyszyn, Elżbieta Kaliszewska, Dariusz Garbacz. Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchar, ufundowane przez patrona konkursu Starostę Nowosolskiego wręczyła pani Sylwia Wojtasik, członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

„Własny biznes – planowanie inwestycji rzeczowych”, to hasło tegorocznego konkursu
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source