Zajęcia dodatkowe w czasie ferii zimowych

Treść: 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych planowanych dla uczniów

 w okresie ferii zimowych (12 – 23.02.2018r.):

 

1.     Matura ustna (próbna) z języka polskiego, 12 – 13.02.2018r., godzina 10.00 – 14.00, sala nr 108, prowadząca – pani Anna Dziuda – Smak, adresat – uczniowie klasy IV Ts.

2.     Kronika szkolna (prace nad szatą graficzną, redagowaniem tekstów), 13.02.2018r., godzina 10.00 – 12.00, prowadząca – pani Joanna Leśków, sala nr 102, adresat – uczniowie zainteresowani.

3.     Zajęcia sportowo – rekreacyjne, 14.02.2018r., godzina 10.00 – 11.30, sala gimnastyczna, prowadząca – pani Irena Juszkiewicz, adresat – uczniowie zainteresowani.

4.     Matura ustna (próbna) z języka niemieckiego, 22.02.2018r., godzina 8.00, sala nr 119, prowadząca – pani Monika Zabrocka, adresat – uczniowie klasy IV Ts.

5.     Zajęcia sportowe, 23.02.2018r., godzina 9.00 – 11.00, sala gimnastyczna, prowadząca – pani Renata Raczykowska.

Uczniów zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferowanych w czasie ferii zajęć