Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Treść: 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dnia 26 czerwca (piątek) odbędą się spotkania wychowawców klas z uczniami celem wręczenia świadectw. Odbiór świadectw z uwagi na pandemię zaplanowany został zgodnie z poniższym harmonogramem:

10.30 – 11.00: p. Anna Dziuda – Smak; klasa II TL; sala 19

10.40 – 11.10: p. Monika Zabrocka; klasa I TLi_G; sala gimnastyczna

11.15– 11.45: p. Maria Goraj – Zarzecka; klasa I BP; sala 101

11.20 – 11.40: p. Aneta Łozińska; klasa I TLi_P (grupa 1); sala 14

11.50 – 12.10: p. Aneta Łozińska; klasa I TLi_P (grupa 2); sala 14

11.30 – 12.00: p. Edyta Dzikowicz; klasa I BG; sala 105

12.10 – 12.40: p. Dorota Szefler; klasa II Br; sala 19

13.15 – 13.45: p. Agnieszka Jacków Dąbrowska; absolwenci kl. III Br; s.101 – wręczenie Nagrody Starosty Nowosolskiego „Absolwent Roku” oraz nagród dla osób wyróżnionych w konkursach szkolnych.

Ze względów organizacyjnych prosimy ściśle przestrzegać godzin przybycia i przebywania na terenie szkoły. Ponadto przypominamy wszystkim uczniom o konieczności posiadania maseczek oraz skorzystania z płynu dezynfekującego ręce przed wejściem na teren szkoły. Celem zwiększenia bezpieczeństwa uczniów prosimy, aby nie grupowali się oni przed budynkiem szkoły.

Wręczenie świadectw uczniom klasy III TLi odbędzie się w dniu 01 września 2020r.

Uczniów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w klasowej uroczystości rozdania świadectw informujemy, iż mogą odebrać dokument w sekretariacie szkoły.

Do szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem B!

Odbiór świadectw
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source