Zaproszenie do kontaktu i współpracy
Od dnia 19 października wchodzimy w hybrydowy (mieszany) system nauczania
Zapraszamy wszystkich członków klubu wolontariusza na spotkanie
W piątek 9 października uczniowie klas pierwszych bawili się podczas licznych konkurencji sportowych
Egzaminy próbne dla zawodu technik logistyk
Uczniowie zainteresowani projektem uczestniczyli w badaniu IPD
Dzień 2 października był szczególny dla pierwszoklasistów
Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie, związanym ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej.
Propozycja współpracy z sekretariatem szkoły
Apel do rodziców/opiekunów prawnych uczniów
Dnia 1 września zapraszamy uczniów na inaugurację roku szkolnego
Dnia 27 sierpnia odbędzie się spotkanie informacyjne
Listy przyjętych na rok szkolny 2020/2021
Przejazdy autobusem w roku szkolnym 2020/2021
Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do ZSP nr 5 w Kożuchowie w roku szkolnym 2020/2021
Sprawdzenie wyników egzaminu maturalnego
Kandydatów klas pierwszych technikum informujemy ...

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source