Asystent osoby niepełnosprawnej - opis kierunku

Treść: 

zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacje:

K1 Udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)

Zawód: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

O KIERUNKU

Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- asystent osoby niepełnosprawnej - może :

 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, 
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, 
 • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier ( psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ), 
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych, 
 • planować, ,kontrolować, oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, 
 • włączać osoby niepełnosprawne w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, 
 • współpracować z mediami ułatwiając poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. 

MIEJSCA PRACY

Możliwe miejsca pracy to:

 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 • Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych. 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source