Dane teleinformacyjne ważniejszych instytucji pomocowych

Treść: 

Gdzie i u kogo szukać pomocy w trudnych lub kryzysowych sytuacjach życiowych? - to pytanie zadajemy sobie często, gdy pojawiają się okoliczności i problemy, z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić. Poniżej prezentujemy listę instytucji, z pomocy których skorzystać mogą osoby potrzebujące wsparcia lub porady specjalistycznej:

 1. Poradnie telefoniczne w spawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Niebieska linia 801 120 002
 2. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 3. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 4. Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 654 40 41
 5. Grupa wsparcia dla młodzieży samookaleczającej się - ul. Prosta 47, Zielona Góra; tel. 733 867 657; www.sos.zg.pl
 6. Telefon zaufania uzależnień Stowarzyszenia Monar 22 823 65 31
 7. Infolinia Stwoarzyszenia KARAN 800 120 289
 8. Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól; tel. 68 457 43 30
 10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ul. Słowackiego 20, 67-120 Kożuchów; tel. 68 355 24 21
 11. Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny - ul. Piłsudskiego 38 a, 67-100 Nowa Sól; tel. 68 387 97 13
 12. Noclegownia - ul. Topolowa 10, 67-100 Nowa Sól; tel. 68 356 27 31
 13. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Jaracza 1, 67-100 Nowa Sól; tel. 68 459 03 90
 14. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól; tel 68 387 47 00
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Słowackiego 20, 67-120 Kożuchów; tel. 68 355 33 76
Kategoria wpisu: