Działania wolontariuszy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Treść: 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego członkowie klubu wolontariusza wraz z opiekunami uczestniczyli w kilku ważnych przedsięwzięciach. Wśród nich na uwagę zasługują:

 

  1. Akcja „Ocalić od zapomnienia” - zbiórka zniczy, sprzątanie grobów.

  2. Wyjście do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z ulotkami informacyjnymi w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” (kolportaż ulotek nt. głodu i niedożywienia, krótka prelekcja na temat kampanii).

  3. Góra Grosza 2016.

  4. Mikołajki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

  5. Współpraca z Caritas-em oraz udział wolontariuszy w akcji pod hasłem „Tak. Pomagam!” - zbiórka żywności w marketach spożywczych.

  6. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli: spotkanie z przedstawicielami PCPR-u oraz Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. Tematem spotkania i zarazem współdziałania było świadczenie wsparcia i pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą.

  7. Szlachetna Paczka 2016.

  8. Wizyta z kolędą u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source