Egzamin matematyka 2 i 3 LOD

Treść: 

2LOD:

Na egzaminie będzie:

Objętości graniastosłupów;

Działania na ułamkach;

Funkcja liniowa - miejsce zerowe, wyznaczanie wzory na podstawie 2 punktów.

Wzory skróconego mnożenia.

Funkcja kwadratowa - obliczanie delty, wyznaczanie wsp. wierzchołka

3LOD:

Egzamin obejmuje:

Wzajemne położenie okręgów w układzie kartezjańskim.

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym - określanie odpowiednich stosunków, odczytywanie wartości z tabeli.

Wzory skróconego mnożenia.

Działania na ułamkach.

Obliczanie objętości i pól powierzchni figur przestrzennych.

Kategoria wpisu: