Egzaminy w sesji dodatkowej/poprawkowej-2 LOD .

Treść: 

Egzaminy w sesji dodatkowej/poprawkowej za 3 semestr 2018/2019r. odbędą się 22.02.2019r.:

 godz.16.00-17.30

j.polski -A.Dziuda-Smak s.108

historia -M.Czerwiński s.105

 przyroda- A.Stelmaszyk s.1

 godz.17.30-19.00

j.niemiecki -M.Zabrocka s.119 

matematyka- M.Goraj-Zarzecka s.106

Słuchacze ,którzy nie przystąpili do egzaminów w sesji egzaminacyjnej, powinni zgłosić się w wyżej wymienionych dniach i godzinach . 

W szczególnych przypadkach należy zwracać się do opiekuna oddziału:

2LOD-A.Dziuda-Smak

Tagi: 
Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source